بیمه نامه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث

معرفی

خطرات مورد تعهد
در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:
• تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
• خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
• پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
• جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
• جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد
موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است:
• خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
• خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
• خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
• خسارت‌های ناشی از جریمه یا جزای نقدی
• اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
• خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

بیمه ثالث و آنلاین سفارش بده

اگر از محل بیمه‌نامه هیچ خسارتی پرداخت نشده باشد هنگام تمدید، از تخفیف عدم خسارت بهره‌مند می‌شوید. در غیر اینصورت نه تنها از تخفیف عدم خسارت برخوردار نمی‌گرید، بلکه جریمه سابقه خسارت بیمه‌نامه شخص ثالث نیز به آن اضافه می‌گردد.
*تخفیف عدم خسارت به شرح زیر است :
تخفیف عدم خسارت درصد
سال اول یعنی درسال دوم بیمه ایی 5%
سال دوم یعنی درسال سوم بیمه ایی 10%
سال سوم یعنی درسال چهارم بیمه ایی 15%
سال چهارم یعنی درسال پنجم بیمه ایی 20%
سال پنجم یعنی درسال ششم بیمه ایی 25%
سال ششم یعنی در سال هفتم بیمه ایی 30%
سال هفتم یعنی در سال هشتم بیمه ایی 35%
سال هشتم یعنی در سال نهم بیمه ایی 40%
سال نهم یعنی در سال دهم بیمه ایی 45%
سال دهم یعنی در سال یازدهم بیمه ایی 50%
سال یازدهم یعنی در سال دوازدهم بیمه ایی 55%
سال دوازدهم یعنی در سال سیزدهم بیمه ایی 60%
سال سیزدهم یعنی در سال چهاردهم بیمه ایی 65%
سال چهاردهم یعنی در سال پانزدهم بیمه ایی 70%

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهتماسوبلاگمشاوره